Ile lekarza będzie kosztować kasa fiskalna?

Ceny kas fiskalnych podawane przez producenta, a efektywny realny wydatek lekarza to  dwie różne kwoty. Dlaczego? Lekarz nie jest płatnikiem VAT, jednakże przysługuje mu odliczenie 90% wartości kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Zobaczmy na przykładzie, ile realnie lekarza będzie kosztować zakup kasy fiskalnej. W kalkulacji posłużymy się ceną kasy Nano E med - najbardziej odpowiedniej dla usług medycznych spośród obecnie dostępnych na rynku: 

 

 

Sugerowana przez producenta cena netto kasy: 1290,00 zł
Sugerowana przez producenta cena brutto kasy: 1586,70 zł
Odliczenie: -700,00 zł
   


Realny koszt zakupu kasy brutto:


886,70 zł

 

 

Lekarz może otrzymać odliczenie na każdą zgłoszoną przed terminem powstania obowiązku fiskalizacji kasę fiskalną. Warto się wówczas zastanowić nad kasą rezerwową, gdyż po tym terminie nie będzie można skorzystać z odliczenia na dodatkową kasę.

 

Kasa rezerwowa umożliwia obsługę pacjentów w przypadku awarii lub utraty podstawowej kasy fiskalnej. Również jej posiadanie jest bardzo korzystne w przypadku zapełniania się modułu fiskalnego w kasie podstawowej – płynnie przechodzimy na pracę na kasie rezerwowej, a kasę dotychczas używaną zostawiamy jako rezerwową na kolejny okres. Można obu kas używać naprzemiennie (np. jedną w gabinecie, drugą na wizytach domowych) efektywnie wydłużając czas zapełniania się pamięci fiskalnej.

 

Kwota wartości odliczenia jest zwracana podatnikowi przez Urząd Skarbowy na wskazany rachunek bankowy.